top of page

За автора

Христо Меранзов

Ст. н. с. д-р Христо Меранзов е роден в Харманли през 1934 г. Средното си образование завършва в местната гимназия, като през последните две учебни години е председател на гимназиалния физкултурен колектив. След дипломирането си една година работи като учебно-спортен инструктор на Околийския комитет за физическа култура и спорт (ОКФС) в Харманли. От 1953 до 1957 г. е студент във Висшия институт по физическа култура (ВИФ). По време на следването освен в учебния процес активно участва в живота на самодейните организации – спортни, научна самодейност и обществено-политически. Удостоен е да получава единствената в института Димитровска стипендия. Избран е за секретар на Вузовския комитет на младежката организация. Завършва с отлична диплома през ноември 1957 г. и след неколкомесечно учителстване е назначен в Спортния отдел на Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз (ЦК на ДКМС), където последователно е инструктор, зам. завеждащ и завеждащ отдел. Завършва едногодишна комсомолска школа в Москва през 1960 г. От 1962 г. е член на Бюрото, а от 1963 г. е зам.-председател на Български съюз за физическа култура и спорт (БСФС) по учебно-спортната работа и олимпийската подготовка. Дълги години е член на Българския олимпийски комитет (БОК). През 1974 г. защитава дисертация на тема „Организационно-методични основи на системата за олимпийска подготовка в България“, а след това се хабилитира като старши научен сътрудник във ВИФ. От 1976 до 1992 г. е избиран два пъти за член на борда и два пъти за вицепрезидент на Международната федерация по вдигане на тежести (МФВТ). След 1980 г. девет години работи в апарата на Централния комитет на Българската комунистическа партия (ЦК на БКП) като отговорник за работата на Спортния сектор. Авторът е участник и ръководител (щатен и обществен) в различните равнища и направления на националния спорт от 1949 до 2007 г.

Христо Меранзов е автор на десетки книги, монографии, статии и др. Участник е в много национални и международни спортни научни конференции и конгреси, сред които и световните научни конгреси, организирани от СИЕПС при ЮНЕСКО и от Международния олимпийски комитет (МОК) в Москва (Русия) през 1973 г., в Квебек (Канада) през 1976 г. и в Барселона (Испания) през 1991 г.

bottom of page